SEO – První kroky

SEO

Pokud se zrovna chystáte spustit nový web, jistě Vás bude zajímat jak se dostat do povědomí vyhledávačů Google či Seznam. Nejlépe, co máme udělat, abychom se zobrazili na první stránce vyhledávání?

V SEO existuje několik způsobů jak dosáhnout tohoto efektu. Každá cesta má své kladné i záporné stránky. Než se pustíme do prvních kroků, je dobré vědět, jaké máme možnosti.

1. Black hat technika

Tato technika je brána za eticky nečistou. Hlavní snaha je oklamat vyhledávače za účelem dosažení lepších pozic. Používá se zde vyhledávači zakázaných technik a při odhalení můžete být penalizováni.

Výhoda: rychlý účinek

Nevýhoda: možná penalizace; tak rychle jak, se dostaneme nahoru, se můžeme dostat dolů

Příklad:

  • užívání klíčového slova, které chceme dostat nahoru v nadměrném množství
  • podstrčení jiného textu vyhledávačům než uživatelům, kde vyhledávačům jsou dány texty zaměřené na klíčová slova, často bez smysluplného slovosledu.

2. White hat technika

Opakem k Black hat, existuje technika zvaná White hat, která je brána za morálně správnou. Používá povolené techniky. Zde se snažíme tvořit obsah, který koncového uživatele opravdu zaujme a on sám stránky šíří dál.

Výhoda: dlouhodobě stabilnější výsledky, není nebezpečí penalizace

Nevýhoda: zabere více času na vybudování

Příklad:

  •  Vytváření kvalitního obsahu, který lidé sami šíří
  •  Výměna zpětných odkazů s tématicky spjatým web (může být považováno za gray hat)

3. Gray hat technika

Zde se pohybujeme na pomyslné hranici mezi white a black hat technikou. Snažíme se docílít předních pozic pomocí metod, které pravděpodobně nepovedou k penalizaci stránek. Co je dnes považováno za gray hat, může být zítra bráno jako black hat jelikož algoritmus se neustále vyvíjí a mění.

Výhody a nevýhody: pohybujeme se na rozmezí výhod a nevýhod Black a White hat

Příklad:

  •  Záměrně značnější využívání klíčového slova v obsahu, nadpisech
  •  Přizpůsobování obsahu klíčovým slovům
  •  Budování zpětných odkazů s velkým množstvím stránek
  •  Nákup zpětných odkazů (může být považováno za black hat)

Závěr:

Black hat vs. White hat? Záleží v jaké jste situaci. Pravděpodobně, máte-li malý rozpočet a nemáte co ztratit, pak nekalá technika Vás může relativně rychle dostat do popředí. Ovšem pokud jste větší firma, již se zaběhlou historií, bylo by při nejmenším dost riskantní hnát se do black hat a při neopatrném zacházení dostat penalizaci. Směr, kterým se vydáte nechám již na Vás, pečlivě zvažte pro a proti.