3 užitečné tipy pro Sociální sítě

1.   Správné načasování je základ

Na území ameriky v roce 2011 byl proveden výzkum, který zkoumal pozitivní a negativní emoce na sociálních sítích. Data odhalily spojitost mezi sdílením pozitivně laděných příspěvků a svátky. Během svátečních dnů lidé píší více pozitivních slov (graf č.1 – A), a naopak minimum negativních příspěvků (graf č.1 – B). Mezi zmiňované svátky patří Nový rok, Velikonoce, MDŽ, Valentýn, Vánoce atd.

graf č.1

graf č.1

Co nám to říká pro marketing?

Využijte pozitivní atmosféru u cílového zákazníka. Vhodné načasování reklamní kampaně právě na sváteční dny může přinést zajímavé ovoce. Lidé jsou pozitivně naladění a Váš cílový zákazník odhodlanější nakoupit.

2.   Negativní emoce jsou nakažlivé, pozitvní ještě více

Další výzkum zkoumal šíření negativních emocí pomocí sociálních sítí. Graf č.2 znázorňuje celkový počet negativních příspěvků napsaných za deštivého dne přímo v daném městě (na místě kde pršelo) a mimo město (na místě kde nepršelo). Data ukazují jak moc ovlivní negativní nálada města, kde prší, jeho okolní města bez deště. Modrá barva znázorňuje největší vliv. Větší popisek v grafu značí větší populaci města.

graf č.2

graf č.2

Výsledky ukázaly překvapivě velkou závislost. Naštěstí tato „nakažlivost“ se netýká jen negativních emocí, ale i pozitivních.

Co nám to říká pro marketing?

Šiřte lásku, radost a mír. Ikdyž to může znít jako „Hippies“ motto, pozitivní příspěvky se šíří rychleji a snadněji. Využijte to.

3.   Vaše odezva dává uživatelům pocit sounáležitosti

Existuje několik skupin, do kterých můžeme rozdělit uživatele facebooku. Jedním typem jsou aktivní uživatelé, kteří vytvářejí obsah, přidávají příspěvky a komentáře. Z psychologického hlediska tito lidé cítí potřebu neustále sdílet nové informace pomocí médií. Zkuste jim zakázat na 2 dny virtuálně komunikovat a budou se cítit nesví. Stejně jako, když se jim k jejich příspěvku nikdo nevyjádří. Budou se cítit méněcenní.

Co nám to říká pro marketing?

Nenechte fanoušky Vaší facebookové stránky čekat na Váš feedback, komentář. Nebojte se vyjádřit vhodným komentářem na cizích stránkách. Vašemu protějšku to dává pocit sounáležitosti a podporuje obchodní vztahy.

Zdroje: PLOS One